Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Najczęściej kupowane

Poniżej znajdziesz wszystkie podstawowe informacje dotyczące zwrotów, reklamacji oraz gwarancji.

Reklamacje

1.  Przy odbiorze przesyłki zalecane jest dokładne zwrócenie uwagi się czy nie zawiera ona jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych.

2. Należy starannie zwrócić uwagę na wygląd opakowania. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek uszkodzenia, zobowiązani są  Państwo do  odmówienia przyjęcia paczki i powiadomienia sklepu internetowego o zaistniałym problemie.

3. Po potwierdzeniu przyjęcia, prosimy aby odpakowywali Państwo przesyłkę w obecności kuriera. Obowiązkiem kuriera jest zostać do czasu zakończenia procedury odbioru.

4. Jeśli odebrana przesyłka zawiera mechaniczne uszkodzenie opakowania, samego towaru lub jest niezgodna z Państwa zamówieniem lub jest niekompletna , zobowiązani są Państwo do napisania protokołu w którym jasno opiszą wszystkie zaistniałe wady przesyłki. Zgłoszenie wszystkich uszkodzeń powinno być zgłoszone niezwłocznie, nie dłużej niż 48h do firmy kurierskiej oraz sprzedawcę.

W protokole powinno znajdować się:

- data przyjęcia paczki,

- opis uszkodzeń opakowania, w jakim stopniu jest uszkodzone, czy nie jest uszkodzone

- dokładny opis uszkodzeń mechanicznych urządzenia

- opis brakujących rzeczy

- informacje o tym, że sprzęt jest niezgodny ze złożonym przez  Państwa zamówieniem.

Zaniechanie procedur wyżej wymienionych, skutkować będzie brak możliwości dochodzenia

prawa reklamacji.

 

Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.

Wszelkie reklamacje prosimy zgłaszać na podane dane kontaktowe w dziale ,,kontakt'' zamieszczone na stronie sklepu.

  1. Reklamacje z tytułu gwarancji można zgłaszać bezpośrednio do autoryzowanego punktu serwisowego producenta urządzenia, które znajduje się na karcie gwarancyjnej lub stronie producenta. Długość gwarancji uzależniona jest od woli producenta i zdefiniowany jest na karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia. Informacje niezbędne do uzyskania reklamacji można uzyskać także w siedzibie naszego sklepu.

3. Reklamacja z tytułu rękojmi można zgłaszać do dwóch lat od momentu zakupu. Reklamacja z tytułu rękojmi występuje gdy towar jest niekompletny, niezgodny z opisem lub wadliwy. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Wadliwy towar powinien być dostarczony do siedziby sklepu.

Reklamacja powinna zawierać

- data przyjęcia towaru o raz datę stwierdzenia uszkodzenia

- dokładny opis uszkodzeń mechanicznych urządzenia, w przypadku niekompletności informacje że nie jest ono uszkodzone, informacji o brakujących elementach

- informacje o tym, że sprzęt jest niezgodny ze złożonym przez  Państwa zamówieniem.